Soon Lee

Singapore Food

10 ร้านอาหาร แสนอร่อย ห้ามพลาดในประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

10 ร้านอาหาร แสนอร่อย ห้ามพลาดในประเทศสิงคโปร์ (Singapore)              สิงคโปร์ ประเทศเล็กๆ ใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอากาศน่าเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะถึงแม้จะอยู่ในแถบเมืองร้อน แต่บ้านเมืองเค้าต้นไม้เยอะมาก เดินสบาย การคมนาคมต่างๆ ก็สะดวก และที่เด็ดสุดของสิงคโปร์ก็เห็นจะเป็นของกินนี่แหละ

Read More